FITMIN DOG SUMMER GAMES

czech czech czech

Dva dny letních psích her ve vodě i na souši. Poměřování ovladatelnosti, vytrvalosti a přesnosti v několika závodech. Hlavním závodem je EURO CUP RH-W 2023 při kterém poměří své dovednosti záchranářští psi ze několika evropských zemí. Dále si můžete vyzkoušet nejnáročnější vytrvalostní závod v ČR pro psovody a jejich psy nebo sestavit tým a zaběhnout si štafetový překážkový závod. Každý si na hrách vybere na co stačí a v mezičase můžete sledovat mezinárodní klání psích vodních záchranářů.


O akci

SAR-DOG.CZ ve spolupráci se Záchrannou brigádou kynologů Královéhradeckého kraje, pořádá za technické podpory VZS ČČK ve dnech 13.9. - 17.9. 2023 první ročník letních psích her, který nese název FITMIN DOG SUMMER GAMES 2023.
Akce je pojata jako kynologická a sportovně společenská událost, jejíž součástí kromě hlavních závodů budou také charitativní a doprovodné akce. Hlavní závody proběhnou v pátek 15.9. a v sobotu 16.9. na vodní hladině a v okolí hráze Hracholuské přehrady. Centrem akce bude kemp VZS ČČK Keramika, kde bude probíhat vyhlašování výsledků jednotlivých závodů a již zmíněný doprovodný program.
Hlavní sportovní program je rozdělen na dvě části, které se budou konat paralelně. Po celou dobu konání budou zveřejňovány výsledky a fotografie on-line na serveru eCanis.cz.
Pokud vás tato akce oslovila můžete se připojit k události na FB https://fb.me/e/2cJ5FHUqb

Ubytování

Každý závodník si ubytování zajišťuje sám. +(420) 608 749 745 rezervace@kempkeramika.cz www.kempkeramika.cz


EURO CUP RH-W 2023

Tradiční každoroční závod záchranářských psů ve vodních pracech EURO CUP RH-W 2023, jedná se o prestižní závod se zápisem zkoušky s mezinárodní účastí. Závodit se bude podle IRO mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

Posuzovat budou dva rozhodčí:
- Pavel Šabacký (Sirius) mezinárodní IRO rozhodčí
- Michal Svoboda (SZBK) národní FCI a SZBK rozhodčí

Závodit se bude ve všech třech kategoriích pokročilosti. Začátečníci RH-W V, pokročilí RH-W A a mistrovská třída RH-W B. Závod je rozdělen do dvou dnů. Závodní dění budou moci diváci sledovat z vyhrazených míst - můžete se těšit, uvidíte cviky jako jsou záchrana tonoucího, donesení záchranné pomůcky, vlečení lodi psem, poslušnost na souši, vytrvalostní plavání, atd.. Již nyní přislíbili účast závodníci ze CZ, SK, SL, PL a DE.

Přihlašování na EURO CUP RH-W 2023 najdete zde:
https://www.zachranari.cz/plan/euro-cup-rh-w_1705.html

Cviky:

RH-W V
1. Distanční plavání 300m
2. Ovladatelnost na vodítku
3. Průchod skupinou osob
4. Změny poloh
5. Dlouhodobé odložení s rušivými vlivy
6. Jízda na surfovém prkně
7. Aport z vody
8. Jízda na člunu
9. Přinesení provazu ze břehu
10. Záchrana tonoucího ze břehu

RH-W A
1. Distanční plavání 500 m
2. Ovladatelnost bez vodítka
3. Změny poloh
4. Nesení psa a jeho předání
5. Dlouhodobé odložení s rušivými vlivy
6. Aport z vody hozený ze břehu
7. Jízda na surfu 20 m
8. Ovladatelnost na vzdálenost 20 m
9. Jízda ve člunu
10. Přinesení záchranné pomůcky ze břehu vzdálenost 25 m
11. Záchrana tonoucího ze břehu vzdálenost 25 m
12. Přinesení záchranné pomůcky ze člunu vzdálenost 25 m
13. Záchrana tonoucího ze člunu vzdálenost 25 m
14. Přivlečení nepojízdné lodi vzdálenost 25 m

RH-W B
1. Distanční plavání 800 m
2. Ovladatelnost bez vodítka
3. Změny poloh s losováním
4. Nesení psa a jeho předání
5. Dlouhodobé odložení s rušivými vlivy
6. Jízda na surfu
7. Ovladatelnost na vzdálenost
8. Aport z vody hozený ze člunu
9. Jízda ve člunu
10. Přinesení záchranné pomůcky ze břehu na vzdálenost 40 m
11. Záchrana tonoucího ze břehu na vzdálenost 40 m
12. Přinesení záchranné pomůcky ze člunu na vzdálenost 40 m
13. Záchrana tonoucího ze člunu na vzdálenost 40 m
14. Přivlečení nepojízdného člunu na vzdálenost 40 m

IRO Zkušební řád v češtině bez dodatku:

https://www.zachranari.cz/soubory/dokumenty/1546957523-TxMhIEFO5W3K6Pv7rRcagSqo wBzinpL4.pdf

IRON DOG RACE CZ

Druhou a větší částí her budou vytrvalostní, překážkové a rychlostní závody pro kynologické týmy ve složení psovod a pes. Každý si jistě najde závod, který mu bude vyhovovat. Vybírat budete moci z následujících závodů.

Dog relay-race 2-2-2

Štafetový závod překážkového běhu pro tříčlenné kynologické týmy na 3 x 2 km

Dog Biatlon

Závod na 3 x 2 km se střelbou z laserové sportovní zbraně. Po prvním úseku následuje střelba ve stoje a po druhém úseku střelba v leže.

IRON.SAR-DOG.CZ

Jedinečný závod, který nemá v současné době v ČR obdoby. Triatlon, má dvě verze long a short.
Long verze: plavání se psem 1 km, jízda na koloběžce se psem 10 km a běh se psem 10 km
Short verze: plavání se psem 400 m, jízda na koloběžce 3 km a běh se psem 3 km

Přihlašování zde: https://forms.gle/pJWXXJXqkDTFm4su8

Harmonogram

St 13.9.

9:00-11:00 Individuální tréninky EURO CUP 2023 RH-W
13:00-16:00 Tréninky s figurantem ve vodě EURO CUP 2023 RH-W

Čt 14.9.

Volno pro závodníky (příprava stanovišť)

Pá 15.9.

9:00 -17:00 Poslušnosti a dovednosti EURO CUP 2023 RH-W
9:30 - 11:00 Dog relay-race 2-2-2
12:00 Vyhlášení výsledků Dog relay-race
12:30 - 14:00 IRON SAR-DOG.CZ 0,4-3-3
14:00 - 17:00 IRON SAR-DOG.CZ 1-10-10
18:00 Vyhlášení výsledků IRON SAR-DOG.CZ
19:00 Vystoupení hud. skupiny / Dj

So 16.9.

9:30-11:00 Dog Biatlon 2-2-2
11:00-12:00 Charitativní běh pro psí útulky
13:00 Vyhlášení výsledků Dog Biatlon 2-2-2
9:00-17:00 Vodní práce EURO CUP 2023 RH-W
18:00 Vyhlášení výsledků EURO CUP 2023 RH-W
19:00 Vystoupení hud. skupiny / Dj

Ne 17.9.

Odjezd

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v harmonogramu.


Rozhovor s rozhodčími

bude doplněno


Partneři

bude doplněno

Two days of summer dog games in water and on land. Measuring of handling, endurance and accuracy in several races. The main race is EURO CUP RH-W 2023, during which rescue dogs from several European countries will test their skills. You can also try the most demanding endurance race in the Czech Republic for dog handlers and their dogs or put a team together and run a relay obstacle race. Everyone chooses own difficulty level and in the meantime you can watch the international competition of canine water rescuers


O akci

SAR-DOG.CZ, in cooperation with the Rescue Brigade of Cynologists of the Hradec Králové Region, organizes with the technical support of VZS ČČK on 13.9. - 17.9. 2023 the first year of the summer dog games - FITMIN DOG SUMMER GAMES 2023.
The event is conceived as a cynological and sporting social event, which, in addition to the main races, will also include charity and accompanying events. The main races will take place on Friday 15.9. and on Saturday 16.9. on the water surface and in the vicinity of the Hracholuská dam. The center of the event will be the VZS ČČK Keramika camp, where the results of the individual races will be announced and the aforementioned accompanying program will take place.
The main sports program is divided into two parts, which will be held in parallel. Throughout the event, results and photos will be published online on the eCanis.cz server. If this event appealed to you, you can join the event on FB https://fb.me/e/2cJ5FHUqb

ACCOMMODATIONS


Each competitor arranges his own accommodation.
+(420) 608 749 745 rezervace@kempkeramika.cz
www.kempkeramika.cz


EURO CUP RH-W 2023

The traditional annual race of rescue dogs in water works EURO CUP RH-W 2023, this is a prestigious race with an exam registration with international participation. The race will be held according to the IRO International Trial Rules for Rescue Dogs.
There will be two judges:
Pavel Šabacký (Sirius) international IRO judge
Michal Svoboda (SZBK) national FCI and SZBK judge
There will be competition in all three advanced categories. Beginners RH-W V, advanced RH-W A and master class RH-W B. The race is divided into two days. Spectators will be able to watch the racing events from reserved places - you can look forward to seeing exercises such as rescuing a drowning person, bringing rescue equipment, pulling a boat by dog, obedience on land, endurance swimming, etc. Competitors from CZ, SK, SL, PL and DE have already promised to participate.

Registration for EURO CUP RH-W 2023 can be found here:
https://www.zachranari.cz/plan/euro-cup-rh-w_1705.html

Cviky:

RH-W V
1. Distance Swim 300 m
2. On-Leash heeling
3. Going through a group of people
4. Change of position
5. Down under distraction
6. Mounting and Riding on a Surfboard
7. Retrieving from the water
8. Travelling by boat
9. Retrieving a line starting from the shore: 30 points
10. Rescuing a person starting from the shore:

RH-W A
1. Distance Swim 500 m
2. Off-Leash heeling with Group
3. Change of position
4. Carry and Hand over
5. Down under distraction
6. Retrieving from the water
7. Mounting and riding on a surfboard
8. Directability at a distance
9. Transport by boat
10. Bringing a rescue device starting from the shore: line, distance 25 m
11. Rescuing a person starting from the shore: harness, distance 25 m
12. Bringing a rescue device starting from a boat: line, distance 25 m
13. Rescuing a person starting from of a boat: harness, distance 25 m
14. Transport of a disabled boat: rowboat, distance 25 m
RH-W B
1. Distance Swim 800m
2. Off-Leash heeling with Group
3. Change of position with Draw
4. Carry and Hand over: 10 points
5. Down under distraction 10 points
6. Mounting and riding on a surfboard
7. Directability at a Distance: 10 points
8. Retrieving from the water, throwing from boat
9. Transport by boat
10. Bringing a rescue device starting from the shore, distance 40m
11. Rescuing a person starting from the shore, distance 40 m
12. Bringing a rescue device starting from a boat, distance 40 m
13. Rescuing a person starting from a boat, distance 40 m
14. Transport of a disabled boat, distance 40 m

IRO Exam Regulations

https://www.iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/FCI_IRO_International_Trial_Rules_IPO-R.pdf

Addendum

https://www.iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/FCI_IRO_International_Trial_Rules_IPO-R_Addendum.pdf

IRON DOG RACE CZ

The second and larger part of the games will be endurance, obstacle and speed races for canine teams consisting of a handler and a dog. Everyone will surely find a race that will suit them. You will be able to choose from the following races.

Dog relay-race 2-2-2

Obstacle course relay race for three-member canine teams at 3 x 2 km

Dog Biathlon

A 3 x 2 km race with laser sports weapon shooting. The first section is followed by standing shooting and the second section by prone shooting.

IRON.SAR-DOG.CZ

A unique race that currently has no analogues in the Czech Republic. Triathlon, has two versions - long and short.
Long version: swimming with a dog 1 km, riding a scooter with a dog 10 km and running with a dog 10 km
Short version: swimming with a dog 400 m, riding a scooter 3 km and running with a dog 3 km

Registration here: https://forms.gle/pJWXXJXqkDTFm4su8

Harmonogram

Wed 13.9.

9:00-11:00 Individual trainings EURO CUP 2023 RH-W
13:00-16:00 Training with a helper in the water EURO CUP 2023 RH-W

Thu 14.9.

Time off for competitors (site preparation)

Fri 15.9.

9:00 -17:00 Obedience and skills EURO CUP 2023 RH-W
9:30 - 11:00 Dog relay-race 2-2-2
12:00 Announcement of the results of the Dog relay-race
12:30 - 14:00 IRON SAR-DOG.CZ 0,4-3-3
14:00 - 17:00 IRON SAR-DOG.CZ 1-10-10
18:00 Announcement of IRON SAR-DOG.CZ results
19:00 Music group performance / Dj

Sat 16.9.

9:30-11:00 Dog Biathlon 2-2-2
11:00-12:00 Charity run for dog shelters
13:00 Announcement of Dog Biathlon 2-2-2 results
9:00-17:00 Water works EURO CUP 2023 RH-W
18:00 Announcement of the results of EURO CUP 2023 RH-W
19:00 Music group performance / Dj

Sun 17.9.

Departure

The organizer reserves the right to change the schedule..


Rozhovor s rozhodčími

bude doplněno


Partneři

bude doplněno