Chůze u nohy

Chůze u nohy je nejdůležitějším cvikem celé zkoušky. Chůze u nohy vytváří celkový dojem na rozhodčího, proto je důležité chůzi u nohy věnovat dostatečnou pozornost a hlavně čas. Abychom dosáhli kýženého bezchybného výsledku, rozebereme celou chůzi do elementárních částí, které procvičujeme samostatně a nakonec celou skládačku složíme do finální podoby. Součástí chůze u nohy jsou také obraty na místě a za pochodu, které opět rozložíme na dílčí cviky. Zdánlivě nesouvisejícím pomocným cvičením naučíme psa požadovaný cvik a opět složíme do konečné podoby.

V naší nabídce najdete seminář:

Chůze u nohy a motivace + praktická cvičení