Reference - David Havlíček

David Havlíček S vaším výcvikem jsem spokojen, naučil jsem se novým metodám ve výcviku, jak psa, tak psovoda. Hlavně na výcvikovém táboře záchranných psů jako vyhledávaní osob na ploše a v sutině a především práce ve výškách. Školu SAR-DOG.CZ doporučuji každému, kdo se chce věnovat výcviku záchranných psů jak sportovně tak profesionálně.
Vloženo: 16.12.2015 12:48